BRADLEY & GALIL (1977)

(Changes included up to May 2003)

 

"Suborder"

 

Family

 

Subfamily

 

Tribe

 

"AREOLATAE"AschiphasmatidaeAschiphasmatinaeAschiphasmatini
   Dajacini
 AgathemeridaeAgathemerinae-
  Korinninae-
 BacillidaeBacillinaeAntongiliini
   Bacilliini
   Xylicini
  Pygirhynchinae-
 HeteronemiidaeHeteronemiinae-
 HeteropterygidaeHeteropteryginaeHeteropterygini
   Anisacanthini
  ObriminaeObrimini
   Datamini
 PhylliidaePhylliinaePhylliini
   Nanophylliini
 PseudophasmatidaePseudophasmatinaeAnisomorphini
   Pseudophasmatini
   Stratocleini
   Xerosomatini
   Prisopodini
"ANAREOLATAE"DiapheromeridaeDiapheromerinaeDiapheromerini
   Ocnophilini
   Oreophoetini
  LonchodinaeLonchodini
   Menexenini
  Necrosciinae-
  PachymorphinaePachymorphini
   Hemipachymorphini
   Graatidiini
  Palophinae-
 PhasmatidaePhasmatinaePhasmatini
   Acanthomimini
   Pharnaciini
   Achriopterini
   Stephanacridini
   Ramulini
   Acanthoxylini
  CladomorphinaeCladomorphini
   Cranidiini
   Hesperophasmatini
  Eurycanthinae-
  Platycraninae-
  TropidoderinaeTropidoderini
   Monandropterini
   Extatosomatini
  Xeroderinae-
TimematodeaTimematidaeTimematinae-

 

BRADLEY, J. C. & GALIL, B. S. (1977): The taxonomic arrangement of the Phasmatodea with keys to the subfamilies and tribes. Proceedings of the Entomological Society of Washington, 79(2): 176-208.

 

Pages: 1  2  3  4  5  6  7  8